تصویری فانتزی از هادس

بين اولمپ نشينان او سومين برادري بود كه براي سهيم شدن در فرمانروايي بر دنيا قرعه كشيدند.دنياي زيرين يا زير زمين و فرمانروايي بر مردگان به نام وي افتاد.او را پلوتو،خداي ثروت ،خداي فلزات گرانبهاي نهان شده در دل زمين هم مي خواندند.هم روميان و هم يونانيان او را به اين نام مي خواندند ،كه اغلب آن را به ديس(Dis)هم ترجمه كرده اند كه در زبان لاتين به معناي ثروتمند است.او كلاه يا كلاهخودي بسيار مشهور داشت كه اگر كسي آنرا بر سر مي نهاد نا پديد و غيب مي شد.وي به ندرت قلمرو تاريك خود را ترك مي كرد و به اولمپ يا به زمين مي آمد،و حتي هيچ اصراري هم نداشت به آن دو جا برود.او خدايي سنگدل و بي رحم ولي در عين حال عادل و منصف بود:خدايي مهيب و هراس انگيز بود ولي پليد و اهريمن صفت نبود.

                       مجسمه هادس

همسرش پرسفونه نام داشت كه وي را كه برادر زاده اش بود با وجود نارضايتي زئوس از زمين ربوده و ملكه دنياي زيرين كرده بود.هادس شهريار مردگان بود نه فرمانرواي مرگ كه يونانيان او را تاناتوس و روميان اوركوس مي ناميدند.


                                         خرابه ی معبد هادس


مقالات مرتبط:

 در جست و جوی پشم طلایی
 اورفئوس(اورفه)واوریدیس(اوریدیسه)
دمتر یا سرس
دنیای زیرین
زئوس(ژوپیتر)
تیتان ها و دوازده اولمپ نشین
 نگهبان دروازه مردگان
سربروس(کربروس)
نام گذاری سیارات بر اساس اساطیر

نوشته شده توسط حامد منوچهري كوشا در پنجشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۶ ساعت 19:31 | لینک ثابت |
 
business articles