مرلين يكي از مدبر ترين و خردمند ترين جادوگران تمام اعصار محسوب مي شود.او جادوگري بسيار ماهر بود و گفته مي شود مشاور وورتيگرن اوتر پندارگون و آرتور بوده است كه همگي آنان شاهان بريتانياي كبير بوده اند.

به احتمال زياد مرلين مبتني بر شخصيت جادو گري واقعي باشد اما كاملا مشخص است كه مرليني كه ما ميشناسيم حاصل مبالغه هاي بيش از اندازه از مرلين اصلي است درست مانند شخصيت رستم دستان كه يكي از فرماندهان ورزيده ايران باستان بوده اما آشكار است كه توانايي گذراندن تيري از تنه درخت سالخورده اي را ندارد.

به عنوان مثال عده اي معتقدند سنگهاي بزرگي كه در استون هينج وجود دارند را مرلين به آن ترتيب در آن مكان چيده است.عده اي ديگر معتقدند او از توانايي پيشگويي بر خوردار بوده است زيرا به سوي گذشته مي زيسته است و به همين دليل آينده را مي دانست.

مرلين بيش از هر چيز ديگر به اين دليل مشهور است كه معلم شاه آرتور بوده است.او آرتور را در دوران نوزادي مخفي نمود. شاعري به نام آلفرد تنيسون در شعري به نام چكامه پادشاه آن بخش از داستان را به اين ترتيب حكايت مي كند:

آرتور متولد شد و به محض ورود به اين جهان/در نزديكي دري مخفي شد/به مرلين سپرده شد تا او را در مكاني دور دست نگه دارد/تا زمان مناسب آن برسد/زيرا فرمانروايان آن روز گاران سبع و وحشي/چونان فرمانروايان اين دوران/خشن بودند و ددمنش و به يقين آن كودك را هم مي دريدند/اگر كودك را مي ديدند مثله اش مي كردند/هر يك از فرمانروايان حكومت خود را مي طلبيد/بسياري از آنان از اوتر نفرت داشتند/پس مرلين كودك را با خود برد/او را به سر آنتون كه شواليه اي پير بود سپرد/سر آنتون دوست قديمي اوتر و همسرش/در كنار فرزند خود آرتور را پرورش دادند/احدي از اين موضوع مطلع نشد و از آن پس/فرمانروايان همچون حيوانات وحشي با هم جنگيده اند / جنگهايي كه ويراني اين سرزمين را سبب گشته است

سپس مرلين خود معلم و مشاور آرتور شد. او از هوش سرشار و نيز جادو هاي بيشمار خود استفاده كرد تا به پادشاه جوان در جنگ با دشمنان بريتانيا كمك كند.

آن گونه كه در داستانها روايت شده است مرلين به بانوي درياچه علاقه زيادي داشت اما بانوي در ياچه او را فريب داد تا ستوني جادويي از هوا ايجاد كند و سپس او از همين ستون هوا استفاده كرد تا مرلين را براي هميشه در آن محبوس سازد.

نوشته شده توسط حامد منوچهري كوشا در پنجشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۸۶ ساعت 11:0 | لینک ثابت |
 
business articles